aW h to hcal [IT] converter

aW hattowatt hourhcal [IT]hectocalorieEnergy

Energy Converter

aW h
hcal [IT]

Formular
[Value of hcal [IT]] = [Value of aW h] / 1.163E+17
[Value of aW h] = [Value of hcal [IT]] * 1.163E+17

aW h and hcal [IT] Conversion Mapping Table
aW h hcal [IT]
18.598452E-18
21.719690E-17
32.579536E-17
43.439381E-17
54.299226E-17
65.159071E-17
76.018917E-17
86.878762E-17
97.738607E-17
108.598452E-17
201.719690E-16
252.149613E-16
504.299226E-16
1008.598452E-16
2001.719690E-15
2502.149613E-15
5004.299226E-15
10008.598452E-15
20001.719690E-14
25002.149613E-14
50004.299226E-14
100008.598452E-14
hcal [IT] aW h
11.163000E+17
22.326000E+17
33.489000E+17
44.652000E+17
55.815000E+17
66.978000E+17
78.141000E+17
89.304000E+17
91.046700E+18
101.163000E+18
202.326000E+18
252.907500E+18
505.815000E+18
1001.163000E+19
2002.326000E+19
2502.907500E+19
5005.815000E+19
10001.163000E+20
20002.326000E+20
25002.907500E+20
50005.815000E+20
100001.163000E+21